Kontakt

Je jedno, zda máte dotazy k výrobkům, potřebujete nabídku, požadujete podklady nebo chcete objednat náhradní díly - profesionální týmy značkového výrobce MAICO jsou zde vždy pro Vás!

 

Firma MAICO nabízí v průběhu nebo po nákupu kompetentní zodpovědnou osobu, která Vám ráda se vším poradí.

Zpět

§ 1 Úvod

 

Internetové stránky od MAICO je nabídkou firmy Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH (dále jen MAICO). MAICO na své stránce informuje zákazníky a zájemce o výrobcích - ventilátory a vzduchotechnika. Ochrana vašich osobních dat ve smyslu zjišťování, zpracování a využití v průběhu vaší návštěvy na internetové stránce MAICO je pro nás velmi důležitou záležitostí. Zjišťování, zpracování a využití vašich dat probíhá výhradně v rámci zákonných předpisů, ke kterým patří například spolkový zákon pro ochranu dat (BDSG) nebo telekomunikační zákon (TMG). Internetové stránky od firmy MAICO jsou v souladu se zákonnými předpisy ochrany dat. Zde Vám jako uživateli internetových stránek poskytujeme jistotu, že vaše osobní práva a právo na svobodné rozhodování budou zohledněna a splněna. Prostřednictvím následujících vysvětlení Vás chceme konkrétně informovat o zacházení s vašimi daty.

§ 2 Pořizování dat a zpracování, používání osobních dat

 

(1) Internetové stránky MAICO můžete navštěvovat, aniž byste zadávali vaše osobní data. Firma MAICO se snaží, aby informační nabídka na internetových stránkách pro zákazníky a zájemce byla zlepšována a aktualizována z důvodu zvýšení atraktivity nabídky. Z tohoto důvodu budou při každém přístupu na internetové stránky firmy MAICO uložena data (návštěvník, použití, původ a technika webu) , která nebudou přiřazena žádné přirozené osobě a budou výhradně sloužit pro interní a statistické účely firmy MAICO (dále bude nazýváno "data návštěvníka").

(2) MAICO použije pro využití určitých funkcí a pro vylepšení atraktivity vašich internetových stránek tak zvané cookies. V tomto případě se jedná o textové soubory, které zůstávají uložené na vašem počítači. Většina cookies vytvořených stránkami MAICO je na konci relace prohlížeče zase z vašeho pevného disku odstraněna (tzv. relační cookies). Ostatní cookies zůstávají na vašem počítači a umožňují stránkám MAICO rozpoznat váš počítač při příští návštěvě stránek (tzv. trvalé cookies). Vy ale můžete váš prohlížeč nastavit tak, že budete o uložení nebo pořízení cookies informováni, a vždy v daném případě budete moci o uložení rozhodnout, nebo přijímání cookies principiálně zakázat. Pokud bude přijímání cookies zakázáno, bude funkcionalita internetových stránek MAICO omezena.

(3) Při návštěvě internetových stránek firmou MAICO budou prostřednictvím software pro webové analýzy data stažena a uložena v anonymní formě pro marketingové a optimalizační účely. MAICO vyhotoví pomocí získaných dat od návštěvníka uživatelský profil v anonymní formě pro účely reklamy, průzkumu trhu a zvyšování atraktivity informačních nabídek firmy MAICO. Tímto je ale také zabráněno zpětnému kontaktu na vaši osobu. Na webových serverech MAICO nedochází k žádnému protokolování IP adres nebo jakýchkoli jiných osobních dat. Data návštěvníků nejsou předávána třetím stranám.

(4)Na našich webových stránkách je nasazena služba webové analýzy Piwik. Piwik je Open-Source-Software, který vyhodnocuje přístupy návštěvníků stránek. Tato analýza je umožněna prostřednictvím textových souborů Cookies. Cookies sbírají informace se zřetelem k vašemu užívání našich stránek. Tyto informace jsou ukládany na server Piwik v Německu. Vaše IP-adresa je ale předtím anonymizována. Vy máte vždy možnost zakázat ukládání Cookies od Piwika na vašem počítači. V takovém případě musíte odpovídajícím způsobem modifikovat nastavení vašeho internetového prohlížeče. Toto opatření ale může vést k tomu, že nebudete moci naše internetové stránky využívat v plném rozsahu.

(5) Jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo jiná kontaktní data (dále zvané jako osobní údaje) nebudou uloženy, ledaže byste tyto údaje dobrovolně zadali např. v rámci vámi požadované nabídky, při abonenci rozesílání novinek, při vystavování vzduchotechnického průkazu, při online přihlašování k odborným seminářům, při přihlášování k rozdělovníku ceníků nebo při požadování podkladů k výrobkům. Co se týče rušení dat a odvolání předešlých svolení upozorňujeme na bod 5. této deklarace.

(6) Pokud dáváte k dispozici firmě MAICO svá osobní data přes informační systém, používá je firma MAICO výlučně pro účely vyplňování a splňování vašich přání a požadavků. Vaše údaje firma MAICO používá především pro zodpovězení (telefonické, poštovní nebo přes e-mail) vyžádaných informací. Pokud zadáte vaši e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, MAICO Vám odpovídajícím způsobem zašle poptávané informace a podklady. Vaše zadané údaje budou uloženy do 1 souboru, resp. do e-mailového programu a budou použity výhradně pro korespondenci v rámci požadovaných informací. Pokud firma MAICO obdrží vaši poptávku přes současné informační stránky, předá tuto dále odpovídající kontaktní osobě. Následující samostatné pracovní výkony a funkce provádějí pořizování a zpracování osobních dat:

 • Registrace pro odběr novin MAICO (abonentní systém): Titul, Jméno, příjmení, firma, adresa, PSČ, město, e-mailová adresa
 • Přihláška do rozdělovače tiskovin: firma, titul, jméno, příjmení, ulice/č., PSČ/město, telefon, fax, e-mailová adresa
 • Vystavení nabídky: Firma, Oddělení, Jméno, Příjmení, Ulice a číslo popisné, PSČ, Město, Země, E-Mail-adresa, Telefon, Telefax
 • Žádosti o podklady k výrobkům: titul, jméno, příjmení, ulice/č., PSČ/město, telefon, fax, e-mail a odpovídající odborné zaměření pro požadované informace
 • Online přihlašování k odborným seminářům: Firma, Ulice/č., PSČ/Město, Telefon, Telefax, E-Mail, Jméno a příjmení účastníka
 • Vystavení vzduchotechnického dokumentu - průkazu: data objektu (ulice/č., PSČ/město), zpracovatel, jméno firmy, adresa firmy
 • Hledání zastoupení: PLZ

§ 3 Předávání osobních dat

 

Důvěrnost vašich osobních dat zůstává vždy zachována. Další předávání, prodej nebo zvláštní zprostředkování vašich osobních dat třetí straně je vyloučeno, ledaže by poskytnutí bylo vyžádáno jako povinnost zákonným způsobem nebo rozhodnutím soudu nebo v případě nekalých útoků na IT infrastrukturu MAICO pro právní nebo trestní stíhání.

§ 4 Upozornění k bezpečnosti

 

(1)Firma MAICO se snaží zavádět všechna nutná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje byly uloženy takovým způsobem, který zabraňuje přístupu třetím osobám a veřejnosti. Pokud s námi vstoupíte do kontaktu pomocí e-mailu, upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě není obecně zabezpečena důvěrnost předávaných informací. Obsah e-mailu může být shlédnut třetí stranou. V případě předávání důvěrných informací doporučujeme proto využívat výhradně poštovní služby.

(2) Naše online nabídka obsahuje odkazy (linky) na jiné stránky. My nemáme žádný vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení o ochraně dat.

§ 5 Právo na informaci, odvolání a vymazání

 

(1) Váš souhlas v rámci abonence rozesílání novinek můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, přičemž zadáte vaší e-mailovou adresu do odhlašovacího pole na internetové stránce Novinky - odhlášení.

(2) Mimo jiné máte vůči firmě MAICO právo na bezůplatnou informaci o vašich uložených datech a také právo na korekturu, zablokování nebo vymazání těchto dat. Pro takové případy se prosím obraťte na kontaktní osobu ve věcech ochrany dat.

§ 6 Kontaktní osoba v oblasti ochrany dat

 

Pro dotazy k pořizování, zpracování nebo využívání vašich osobních dat, pro zprávy, opravy, blokace nebo výmaz dat, případně pro odvolání vydaných souhlasů - povolení se prosím obraťte na:

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Herr Harald Bantle
Steinbeisstr. 20
78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720/ 694-273
Fax 07720/ 694-320
E-Mail Datenschutz(at)maico.de

Stav 11.01.2016

§ 1 Úvod

 

Internetové stránky od MAICO je nabídkou firmy Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH (dále jen MAICO). MAICO na své stránce informuje zákazníky a zájemce o výrobcích - ventilátory a vzduchotechnika. Ochrana vašich osobních dat ve smyslu zjišťování, zpracování a využití v průběhu vaší návštěvy na internetové stránce MAICO je pro nás velmi důležitou záležitostí. Zjišťování, zpracování a využití vašich dat probíhá výhradně v rámci zákonných předpisů, ke kterým patří například spolkový zákon pro ochranu dat (BDSG) nebo telekomunikační zákon (TMG). Internetové stránky od firmy MAICO jsou v souladu se zákonnými předpisy ochrany dat. Zde Vám jako uživateli internetových stránek poskytujeme jistotu, že vaše osobní práva a právo na svobodné rozhodování budou zohledněna a splněna. Prostřednictvím následujících vysvětlení Vás chceme konkrétně informovat o zacházení s vašimi daty.

§ 2 Pořizování dat a zpracování, používání osobních dat

 

(1) Internetové stránky MAICO můžete navštěvovat, aniž byste zadávali vaše osobní data. Firma MAICO se snaží, aby informační nabídka na internetových stránkách pro zákazníky a zájemce byla zlepšována a aktualizována z důvodu zvýšení atraktivity nabídky. Z tohoto důvodu budou při každém přístupu na internetové stránky firmy MAICO uložena data (návštěvník, použití, původ a technika webu) , která nebudou přiřazena žádné přirozené osobě a budou výhradně sloužit pro interní a statistické účely firmy MAICO (dále bude nazýváno "data návštěvníka").

(2) MAICO použije pro využití určitých funkcí a pro vylepšení atraktivity vašich internetových stránek tak zvané cookies. V tomto případě se jedná o textové soubory, které zůstávají uložené na vašem počítači. Většina cookies vytvořených stránkami MAICO je na konci relace prohlížeče zase z vašeho pevného disku odstraněna (tzv. relační cookies). Ostatní cookies zůstávají na vašem počítači a umožňují stránkám MAICO rozpoznat váš počítač při příští návštěvě stránek (tzv. trvalé cookies). Vy ale můžete váš prohlížeč nastavit tak, že budete o uložení nebo pořízení cookies informováni, a vždy v daném případě budete moci o uložení rozhodnout, nebo přijímání cookies principiálně zakázat. Pokud bude přijímání cookies zakázáno, bude funkcionalita internetových stránek MAICO omezena.

(3) Při návštěvě internetových stránek firmou MAICO budou prostřednictvím software pro webové analýzy data stažena a uložena v anonymní formě pro marketingové a optimalizační účely. MAICO vyhotoví pomocí získaných dat od návštěvníka uživatelský profil v anonymní formě pro účely reklamy, průzkumu trhu a zvyšování atraktivity informačních nabídek firmy MAICO. Tímto je ale také zabráněno zpětnému kontaktu na vaši osobu. Na webových serverech MAICO nedochází k žádnému protokolování IP adres nebo jakýchkoli jiných osobních dat. Data návštěvníků nejsou předávána třetím stranám.

(4)Na našich webových stránkách je nasazena služba webové analýzy Piwik. Piwik je Open-Source-Software, který vyhodnocuje přístupy návštěvníků stránek. Tato analýza je umožněna prostřednictvím textových souborů Cookies. Cookies sbírají informace se zřetelem k vašemu užívání našich stránek. Tyto informace jsou ukládany na server Piwik v Německu. Vaše IP-adresa je ale předtím anonymizována. Vy máte vždy možnost zakázat ukládání Cookies od Piwika na vašem počítači. V takovém případě musíte odpovídajícím způsobem modifikovat nastavení vašeho internetového prohlížeče. Toto opatření ale může vést k tomu, že nebudete moci naše internetové stránky využívat v plném rozsahu.

(5) Jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo jiná kontaktní data (dále zvané jako osobní údaje) nebudou uloženy, ledaže byste tyto údaje dobrovolně zadali např. v rámci vámi požadované nabídky, při abonenci rozesílání novinek, při vystavování vzduchotechnického průkazu, při online přihlašování k odborným seminářům, při přihlášování k rozdělovníku ceníků nebo při požadování podkladů k výrobkům. Co se týče rušení dat a odvolání předešlých svolení upozorňujeme na bod 5. této deklarace.

(6) Pokud dáváte k dispozici firmě MAICO svá osobní data přes informační systém, používá je firma MAICO výlučně pro účely vyplňování a splňování vašich přání a požadavků. Vaše údaje firma MAICO používá především pro zodpovězení (telefonické, poštovní nebo přes e-mail) vyžádaných informací. Pokud zadáte vaši e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, MAICO Vám odpovídajícím způsobem zašle poptávané informace a podklady. Vaše zadané údaje budou uloženy do 1 souboru, resp. do e-mailového programu a budou použity výhradně pro korespondenci v rámci požadovaných informací. Pokud firma MAICO obdrží vaši poptávku přes současné informační stránky, předá tuto dále odpovídající kontaktní osobě. Následující samostatné pracovní výkony a funkce provádějí pořizování a zpracování osobních dat:

 • Registrace pro odběr novin MAICO (abonentní systém): Titul, Jméno, příjmení, firma, adresa, PSČ, město, e-mailová adresa
 • Přihláška do rozdělovače tiskovin: firma, titul, jméno, příjmení, ulice/č., PSČ/město, telefon, fax, e-mailová adresa
 • Vystavení nabídky: Firma, Oddělení, Jméno, Příjmení, Ulice a číslo popisné, PSČ, Město, Země, E-Mail-adresa, Telefon, Telefax
 • Žádosti o podklady k výrobkům: titul, jméno, příjmení, ulice/č., PSČ/město, telefon, fax, e-mail a odpovídající odborné zaměření pro požadované informace
 • Online přihlašování k odborným seminářům: Firma, Ulice/č., PSČ/Město, Telefon, Telefax, E-Mail, Jméno a příjmení účastníka
 • Vystavení vzduchotechnického dokumentu - průkazu: data objektu (ulice/č., PSČ/město), zpracovatel, jméno firmy, adresa firmy
 • Hledání zastoupení: PLZ

§ 3 Předávání osobních dat

 

Důvěrnost vašich osobních dat zůstává vždy zachována. Další předávání, prodej nebo zvláštní zprostředkování vašich osobních dat třetí straně je vyloučeno, ledaže by poskytnutí bylo vyžádáno jako povinnost zákonným způsobem nebo rozhodnutím soudu nebo v případě nekalých útoků na IT infrastrukturu MAICO pro právní nebo trestní stíhání.

§ 4 Upozornění k bezpečnosti

 

(1)Firma MAICO se snaží zavádět všechna nutná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje byly uloženy takovým způsobem, který zabraňuje přístupu třetím osobám a veřejnosti. Pokud s námi vstoupíte do kontaktu pomocí e-mailu, upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě není obecně zabezpečena důvěrnost předávaných informací. Obsah e-mailu může být shlédnut třetí stranou. V případě předávání důvěrných informací doporučujeme proto využívat výhradně poštovní služby.

(2) Naše online nabídka obsahuje odkazy (linky) na jiné stránky. My nemáme žádný vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení o ochraně dat.

§ 5 Právo na informaci, odvolání a vymazání

 

(1) Váš souhlas v rámci abonence rozesílání novinek můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, přičemž zadáte vaší e-mailovou adresu do odhlašovacího pole na internetové stránce Novinky - odhlášení.

(2) Mimo jiné máte vůči firmě MAICO právo na bezůplatnou informaci o vašich uložených datech a také právo na korekturu, zablokování nebo vymazání těchto dat. Pro takové případy se prosím obraťte na kontaktní osobu ve věcech ochrany dat.

§ 6 Kontaktní osoba v oblasti ochrany dat

 

Pro dotazy k pořizování, zpracování nebo využívání vašich osobních dat, pro zprávy, opravy, blokace nebo výmaz dat, případně pro odvolání vydaných souhlasů - povolení se prosím obraťte na:

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Herr Harald Bantle
Steinbeisstr. 20
78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720/ 694-273
Fax 07720/ 694-320
E-Mail Datenschutz(at)maico.de

Stav 11.01.2016

Lístek s poznámkami
Poptávka
Porovnání produktů
Poznámkový lístek Vám nabízí možnost centrálně shromažďovat požadované produkty. Poznámkový lístek může být libovolně měněn. Můžete měnit množství a pozici výrobku, vracet se ke stránkám výrobků, stahovat produktové datové listy, rušit pozice nebo označovat produkty jako volitelné (alternativní). Poznámkový lístek může být uložen na lokálním počítači a využit později k provedení dalších změn. S dokončeným poznámkovým lístkem můžete stáhnout výpisy se specifikacemi všech uložených výrobků, vystavit poptávku nebo porovnat výrobky.
Třídit Typ výrobku Jméno Typ.č. PDF Sortiment Ceníková cena* (EUR) Množství Volitelné Celková hodnota brutto (EUR)
Na poznámkovém lístku se nenacházejí žádné výrobky
Uložit poznámkový lístek na lokální PC (download)
Naplnit poznámkový lístek z lokálního PC (upload)

Hledání

Zde můžete vyhledávat podle výrobků, dokumentů, obsahu stránek atd.

Naše internetové stránky používají cookies pro vylepšení našich služeb pro Vás. Pokud budete pokračovat v prohlížení stránek, souhlasíte s používáním cookies.

Impressum Ochrana dat